Winterstalling

Jaarlijks dient t.b.v. de winterberging opnieuw een aanvraag te worden ingediend.
Zodoende kan de stichting vroegtijdig de stalling alvast toedelen aan degene die hiervoor zich heeft opgegeven.
Hieronder vind je het formulier ten behoeve van de aanvraag.
Nadat je hebt bevestigd zul je een mail ontvangen met hetgeen je hebt ingevuld.

aanvraag Winterberging

De aanvrager verklaart lid te zijn of zijn lidmaatschap te hebben aangevraagd bij de watersportvereniging IJsselmuiden. Hij/zij onderwerpt zich aan de verplichtingen, zoals omschreven in de statuten en artikel van het havenreglement van Stichting WSV IJsselmuiden.Ik ben het hiermee eens

×
×
×