Winterstalling

Jaarlijks dient t.b.v. de winterberging opnieuw een aanvraag te worden ingediend.
Zodoende kan de stichting vroegtijdig de stalling alvast toedelen aan degene die hiervoor zich heeft opgegeven.
Hieronder vind je het formulier ten behoeve van de aanvraag.
Nadat je hebt bevestigd zul je een mail ontvangen met hetgeen je hebt ingevuld.

Beheer Winterberging: Gernita van de Grift

aanvraag Winterberging

Boten in het water: laatste zaterdag van april
Boten uit het water: laatste zaterdag van oktober

De aanvrager verklaart lid te zijn of zijn lidmaatschap te hebben aangevraagd bij de watersportvereniging IJsselmuiden.
Hij/zij onderwerpt zich aan de verplichtingen, zoals omschreven in de statuten en artikel van het havenreglement van Stichting watersport Kampen / IJsselmuiden.Ik ben het hiermee eens

×
×
×