Aanvraag winterberging

Jaarlijks dient t.b.v. de winterberging opnieuw een aanvraag te worden ingediend.
Zodoende kan de stichting vroegtijdig de stalling alvast toedelen aan degene die hiervoor zich heeft opgegeven.
Hieronder vind je het formulier ten behoeve van de aanvraag.
Nadat je hebt bevestigd zul je een mail ontvangen met hetgeen je hebt ingevuld.

Beheer Winterberging: Gernita van de Grift

aanvraag Winterberging

Boten in het water: laatste zaterdag van april
Boten uit het water: laatste zaterdag van oktober

Kopieer onderstaande tekst en stuur deze aan info@wsvijsselmuiden.nl
Naam
Achternaam
E-mailadres
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Mobiele nummer

Vaartuig
Lengte in centimeters
Breedte in centimeters
Diepgang in centimeters
Type vaartuig
Geschat gewicht in kg

Naam v/d verzekeringsmaatschappij
Polisnummer (niet verzekerde schepen krijgen geen stallingsplaats)

Alleen gebruik maken van kraan?
Indien de stalling van de boot op een andere locatie dan de winterberging is, is het mogelijk om gebruik te maken van de kraan bij de locatie van de winterberging
Ja / Nee
Specifiek aan te geven wat de werkzaamheden zijn aan de boot.
Bij slijp-/ en laswerk dien je dit duidelijk aan te geven i.v.m. plaats op winterberging.
Lassen en slijpen:
Ja / nee

Verdere bepalingen voor de stalling op de winterberging:
1: Het kranen en gebruik van de winterberging geschied op eigen risico.
2: Vuil dat bij schoonmaken en tijdens werkzaamheden vrij komt dien je zelf direct af te voeren.
3: Betaling van kosten van het kranen en te water laten van de boot en stalling op de winterberging
worden verrekend met de penningmeester (van de Stichting) door middel van een rekening.
4: De boot kan niet in of uit het water worden gekraand als de rekening niet vooraf is betaald.
5: Gasflessen mogen tijdens de periode van winterberging niet aan boord zijn of op de winterberging aanwezig zijn.
6. Het is verboden om op zon‐ en feestdagen te werken aan uw boot op de winterberging.


privacyverklaring

×
×
×