Geschiedenis

WSV IJsselmuiden is in 1973 opgericht en koninklijk goedgekeurd. In Grafhorst aan het Ganzendiep beschikken we sindsdien over een terrein waar we ‘s winters de boten van de leden kunnen stallen. Eén van onze (buitengewoon) leden is zeezeiler Henk de Velde. Hij heeft hier na zijn 1e reis rond de wereld zijn boot gestald en is tot op de dag van vandaag de vereniging dankbaar voor alle geboden hulp. In zijn laatste boek “Nergens is ook ergens” wijdt hij hier een aantal alinea’s aan.

Vanaf de oprichting is de vereniging zoekende geweest naar een geschikte havenlokatie, maar werd steeds weer ingehaald door nieuwe richtlijnen en strengere regelgeving. Om moedeloos van te worden en dat heeft in de jaren negentig zelfs bijna tot opheffing van de vereniging geleid. Zeker de toenmalige gemeente IJsselmuiden was erg laks. Na de fusie met Kampen kwamen de verantwoordelijke wethouders Breman en Van der Maat met het voorstel om de stationskolk te onderpachten met als resultaat dat in augustus 2007 de overeenkomst hiertoe werd ondertekend.

Maar dan ben je er uiteraard nog niet, want de haven was slechts voorzien van een steiger en wat palen. Geen glijstangen, te weinig walstroomaansluitingen, noem maar op. Dus is het huidige bestuur hard aan het werk gegaan om tot de huidige indeling te komen. Geluk hierbij was dat de gemeente Kampen in totaal € 300.000,00 subsidie, verdeeld over 2009, 2010 en 2011, beschikbaar stelde voor uitbreiding en verbetering van de ligplaatsen in verenigingshavens. Stichting De Hanze, een overkoepelend orgaan van alle watersportverenigingen in de gemeente Kampen, heeft onze aanvraag ondersteund, zodat wij de “ton van 2010” binnenkregen en onze plannen konden uitvoeren. Al met al een lange weg, die nu feestelijk afgesloten kan worden. Een en ander zal op 28 mei 2011 vanaf 14.30 uur plaatsvinden op het terras en steigers van onze haven, die vanaf dat moment ‘t Kikkergat is gaan heten. Een verwijzing naar een historisch haventje achter het station van Kampen waar je via een klein sluisje door de dijk kon komen.