board.

Het Bestuur

Voorzitter

N.Nieuwenhuis

Adviseur

R,Kalt

Penningmeester

T.Liefers.

Secretaris

Vacant

Technische Coördinator

C.D.Hanekamp

Algemenezaken

vacant

Winterberging coördinator

M.v.d. Steeg

I.C.T.

J van Doorn

Havenmeester

A.van de Berg-Drent