Aanvraag formulier voor een ligplaats voor een vis- roeiboot-sloep tot 6 Mtr.

Aanvrager verklaart:A: Akkoord te gaan met het havenreglement van de vereniging, zie: https://wsvijsselmuiden.nl/havenregelment/B: Ermee bekend te zijn, dat bij tussentijdse aanschaf van een grotere / bredere boot geen rechtenaan deze aanvraag kunnen worden ontleend.C: Ermee bekend te zijn, dat bij het niet aanvaarden van de toegewezen ligplaats (tenzij in overleg methet bestuur) de aanvraag ter zijde zal worden gelegd en niet opnieuw in behandeling zal wordengenomen.D: Ermee bekend te zijn, dat bij het innemen van een ligplaats, dan wel voor plaatsing op dewachtlijst, eenmalig een bedrag is verschuldigd van € 15,00.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens op dit formulier zijn enkel bekend bij de leden van het Algemeen Bestuur van WSV IJsselmuiden en worden niet gedeeld met derden.