Aanvraagformulier lidmaatschap wsv ijsselmuiden.

Toetreding geschiedt na goedkeuring van het bestuur van de vereniging.

Aanvrager verklaart:  Akkoord te gaan met de statuten, en Havenregelment van de vereniging. en ermee bekend te zijn, dat er eenmalig entreegeld à € 20,00 is verschuldigd.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens op dit formulier zijn enkel bekend bij de leden van het Algemeen Bestuur van WSV IJsselmuiden en worden niet gedeeld met derden.